អូយស្ទឺផេដឌីដ

ផលិតផល

  • Oyster Peptide

    អូយស្ទឺផេដឌីដ

    អយស្ទ័រ peptide គឺជាម៉ូលេគុលកូឡាជែនកូឡាជែនតូចមួយវាត្រូវបានគេយកចេញពីអយស្ទ័រស្រស់ឬអយស្ទ័រស្ងួតធម្មជាតិដោយវិធីព្យាបាលពិសេសនិងបច្ចេកវិទ្យារំលាយជីវឧស្ម័នជីវឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាពទាប។ peptide អយស្ទ័រមានធាតុដាន (ហ្សែនស៊ី។ ល។ ) អយស្ទ័រប៉ូលីកាជិះនិងតៅរ៉ូនពួកវាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់រាងកាយរបស់យើង។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម្ហូបអាហារឱសថនិងផលិតផលថែរក្សាសុខភាព