ត្រីសមុទ្រម៉ីលីហ្គីប៉ូប៉ូឌីដ

ផលិតផល

  • Marine Fish Oligopeptide

    ត្រីសមុទ្រម៉ីលីហ្គីប៉ូប៉ូឌីដ

    oligopeptide ត្រីសមុទ្រគឺជាផលិតផលកែច្នៃយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ត្រីសមុទ្រកូឡាជែនវាមានគុណសម្បត្តិពិសេសក្នុងអាហារូបត្ថម្ភនិងការអនុវត្តន៍។ ភាគច្រើនជាពពួកម៉ូលេគុលចម្រុះលាយជាមួយ peptide មានអាស៊ីដអាមីណូ ២៦ ប្រភេទមានទម្ងន់ម៉ូលេគុល ៥០០-១០០០dalton ។ វាអាចត្រូវបានស្រូបយកដោយផ្ទាល់ដោយពោះវៀនតូចស្បែកមនុស្ស។ ល។ វាមានលក្ខណៈអាហារូបត្ថម្ភរឹងមាំនិងមានការប្រើប្រាស់ធំទូលាយ។